Izdavaštvo

Izdavaštvo Banatskog kulturnog centra – BKC KNJIGE

BKC KNJIGE ima oko 500 objavljenih naslova u oblasti književnosti, umetnosti i nauke, autore iz preko 20 zemalja sveta, prevode na 12 stranih jezika i brojne nagrade za svoja izdanja, delujući sa lokalnog nivoa na globalni na temeljima tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata.

Izdavaštvo Banatskog kulturnog centra – BKC KNJIGE – karakteristično je po objavljivanju knjiga iz sledećih oblasti:

– savremena poezija i proza, domaćih i stranih autora

– istoriografske naučne studije, među kojima se posebno izdvajaju one koje su vezane za istoriju Banata

– monografije, naučne i esejističke studije u oblasti književnosti, umetnosti, medija, filozofije, sociologije…

– prevodi sa srpskog na strane jezike i višejezične knjige, kao i dela pisana na stranim jezicima (prevodi su uglavnom na jezike naroda Banata, ali i druge strane jezike)

– prve knjiga mladih autora, iz oblasti lepe književnosti i nauke (master, doktorski radovi i druge studije)

– dela koja neguju baštinu, zavičajnu tradiciju i stvaralaštvo

– i dr.

BKC KNJIGE ima sledeće edicije: BANAT, ISTORIJA, POEZIJA, PROZA, ROMAN, PREVODI, PRVA KNJIGA, BAŠTINA, OGLEDI, PALEJA, STUDIJE, SOCIOLOGIJA….

Izdavačka produkcija BKC-a broji oko 50 novih naslova godišnje. 

Banatski kulturni centar svake godine izlaže i promoviše svoja izdanja na sajmovima knjiga u Beogradu i Novom Sadu, dok Ministarstvo kulture Republike Srbije redovno izlaže izdanja BKC-a na stranim jezicima na nacionalnom štandu Srbije na sajmovima u inostranstvu (Frankfurt, Lajpcig…)

Izdanja BKC-a se mogu pronaći u knjižarskim lancima Delfi/Laguna, u knjižari u sedištu Banatskog kulturnog centra u Novom Miloševu, i poručiti online.

Izdavaštvo Banatskog kulturnog centra pokrenuo je, 2008. godine, osnivač i vlasnik ove privatne institucije, književnik Radovan Vlahović.