Dragan Rauški: „Tri crkve u Novom Miloševu”

1,500.00 din.

DOSTUPNO

Facebook
Twitter
LinkedIn

Redosled tekstova u knjizi je dat po vre­menu nastanka svake bogomolje, to jest po vremenu osnivanja svake crkvene opšti­ne. Kod pripreme tekstova, poseban akcenat je stavljen na zanimljivosti vezane za svaku crkvu, na priče i legende koje su se prenosi­le među meštanima, na zapise koji se nalaze u arhivama, kao i na prikaz umetničkih dela i dela primenjene umetnosti koja se nalaze u crkvama. Mnoštvo fotografija će svakako do­pri­neti boljem prikazu sve tri bogomolje, a pojedini detalji koji su dostupni svakom verniku i posetiocu, biće posebno istaknuti i pojašnjeni. Trojezičnost tekstova (srpski, mađarski, engleski) će približiti knjigu širokom krugu čitalaca.

Istovremeno sa izradom knjige, zavr­šeno je i snimanje dokumentarnog filma koji je obradio istu temu i prikazao je, takođe, na tri jezika. U filmu su crkve pri­kazane po lokaciji, počevši od juga prema severu.

Dragan Rauški

Knjiga i film „Tri crkve u Novom Miloševu” Dragana Rauškog, u svakom smislu čine celinu i prenose jednu istu poruku na tri jezika u dva različita medija: kroz knjigu – pisanu reč i fotografiju – i kroz dramsku i audiovizuelnu formu – dokumentarni film. Ta poruka je sledeća: Novo Miloševo ima veliko bogatstvo u svoja tri hrama, oni su simboli života, borbe i trajanja naših predaka, simoboli njihovnih duhovnih i opšte ljudskih spremljenja i želje za napretkom, potvrdom i uzdizanju ka visinama. Ta poruka znači i ovo: Naši preci su činili velike napore i značane podvige, u vremenima koja su bile jednako teška kao i danas. Ako su oni to mogli, zašto ne bismo mogli i mi? To je naša obaveza. Ovu parafrazu poruke filma i knjige prenose različiti komunikacijski kodovi koje Dragan Rauški koristi da zabelieži, predstavi, prikaže i osvetli značaj i lepotu naših hramova svima onima koji čine publiku kojoj se Dragan Rauški kao autor obraća.

Dragan Rauški na jedan edukativan, jednostavan način, a bogat podacima i informacijama koji nisu preopterećujući, iznosi pisane i slikovne podatke do kojih je u svojim istraživanjima došao o našim trima crkvama. On želi da običnom čoveku približi istoriju, umetničko blago hramova i crkveni život vernika na jedan publicistički način, tačan i precizan, čistim jezikom, ali ne koristeći naučnu aparaturu i pristup pisanju koji bi opteretio prosečnog konzumenta. Dragan Rauški, kao čovek iz naroda, piše – za narod – knjigu i scenario za film o tri crkve.

Senka Vlahović

Edicija:

PREVODI / BAŠTINA / TROJEZIČJE

Obim:

128 str.

Povez:

tvrdi

Format:

25 cm

Godina izdanja:

2017

ISBN:

978-86-6029-314-7

Napomena:

Fotografije u boji.