Németh Ferenc, Milan Micić: „Bánát – 1918. november : a nagybecskereki Torontál című lap – események, meglátások, nézőpontok”

1,000.00 din.

DOSTUPNO

Edicija: Jezik:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Milan Micić és Németh Ferenc a bánáti lakosság sorsának bemutatásán keresztül – a Torontál című lap írásai alapján –, rámutattak 1918 őszének legfontosabb, válságos és fordulatokban gazdag mozzanataira, amelyek során eltűnt a régi, és kialakult egy új rendszer. A tudósításokban fonálként húzódik a magyar etnikai közösség jövőtől való félelme, s az írások előrevetítik a bekövetkezett változások mélységét. Ily módon Micić és Németh a háború végének jelentős szegmenseit mutatták meg, egy lokális közösség sorsát és félelmeit, azt, miként hatottak rájuk a nagyhatalmak döntései, a béketárgyalások és megállapodások, s a közösség hogyan várta be mindezeket a változásokat.

   Dr. Nenad Ninković docens

Milan Micić és Németh Ferenc társszerzős monográfiája fontos adalék Bánát 1918. évi történetének kutatásához, ahhoz a döntő időszakhoz, amelyben sor került az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésére és az SZHSZ Királyság létrejöttére. A szerzők hozzáértően és árnyaltan mutatták be a Bánátban történteket, és ismertették a magyar politikai elit viszonyulását a szerb és magyar történelem fontos eseményeihez. A szerzők megírták Bánát mikrotörténetének krónikáját, szép és mély benyomást keltő módon, így jelentős a monográfia forrásértéke. A magyar környezetekből naponta érkező jelentések gazdagítják a képet a multietnikus Habsburg-állam kimúlásáról, amelyben jelen volt a magyar elitnek a jövőbeni státuszától való félelme és aggodalma az új államalakulatokban: az SZHSZ Királyságban és Romániában. A szerzők, Micić és Németh tanúságot tettek arról, hogy szövegválogatásukkal és írásaikkal megtalálták a helyes mértéket a nagy háború végének, súlyos és komplex tematikájának áttekintésében, ami hatásossá teszi ezt a Bánát története jelentős időszakának tanulmányozása szempontjából fontos monográfiát, s ami miatt kiadásra is javaslom, annak reményében, hogy a tudományos világ és a tágabb közvélemény megismerkedik majd ennek az értékes kutatásnak az eredményeivel.
Dr. Goran Vasin prof.
Edicija:

ISTORIJA

Obim:

176 str.

Povez:

broš.

Format:

21 cm

Godina izdanja:

2020

ISBN:

978-86-6029-473-1