„Stepčanske sveske: Knjiga 1.”

600.00 din.

DOSTUPNO

Edicija:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kada se posmatra ceo kolonizacioni prostor na kojem je Kraljevina Jugoslavija u periodu 1921‒1941. godine organizovala kolonizaciju srpskih ratnih dobrovoljaca iz svojih dinarskih krajeva i srpskih optanata iz Mađarske, a to je područje između Virovitice i Vršca, ka jugoslovensko-mađarskoj i jugoslovensko-rumunskoj granici (Banat, Bačka, Baranja, Srem, Slavonija), među oko 200 formiranih kolonističkih naselja kolonija Vojvoda Stepa je prostor najzahtevnijeg i najizazovnijeg istraživanja.

„Grdna mešavina naroda iz svih naših krajeva”, tako je okarakterisao Vojvoda Stepu prvi stepčanski sveštenik Radiša Berbakov odlazeći iz naselja u drugoj polovini 30-ih godina 20. veka.

Geografija starog zavičaja u Vojvoda Stepi je izuzetno složena: Lika (Korenica, Otočac, Gospić, Gračac), Dalmacija (Knin, Benkovac), Bosna (Bosanska Krupa, Ključ, Kupres, Rudo), Kordun (Slunj), Banija (Glina, Dvor na Uni), Hercegovina (Ljubinje, Popovo polje, Bileća), Boka Kotorska (Budva ‒ Brajići, Paštrovići, Maine, Kotor), Crna Gora (Nikšić, Danilovgrad, Podgorica), Mađarska (Batanja u Pomorišju), Banat (Melenci, Kumane, Dragutinovo), rumunski Banat (Čenej, Nemet, Varjaš, Saravola) činila je istoriju nastanka ovog naselja izuzetno dramatičnom.

Sto godina od početka naseljavanja i osnivanja ove značajne kolonije u Banatu stvorila se potreba da se više kaže o istorijatu njenog naseljavanja. Ako je vreme surovi gospodar koji generiše zaborav, pisanje istorije je pokušaj da se vrate pojave, događaji i ljudi i da se jedan mikroprostor (Vojvoda Stepa) predstavi u totalitetu svoje prošle životne stvarnosti.

Zbornik radova Stepčanske sveske (knjiga 1) predstavlja bogato istoriografsko štivo upućeno pre svega potomcima ljudi koji su naselili ovo selo, ali i svim ljubiteljima istorije koji na mikroplanu mogu da sagledaju svu dramatiku jugoslovenskog kolonizacionog procesa između dva svetska rata.

(iz Predgovora)

dr Milan Micić

glavni i odgovorni urednik; generalni sekretar Matice srpske

Edicija:

ISTORIJA / KOLONISTIČKA NASELJA

Obim:

168str.

Povez:

broš.

Format:

13 x 21 cm

Godina izdanja:

2023

ISBN:

978-86-6029-597-4

Saizdavač

UDRUŽENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912–1918, NJIHOVIH POTOMAKA I POŠTOVALACA, Vojvoda Stepa