Akcija!

Troknjižje „Srbi u Banatu” (Nikolić, Popović, Erdeljanović)

5,000.00 din.

DOSTUPNO

Edicija:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Istorija Banata, za razliku od istorije Bačke, obrađena je bolje i svestranije. Prošlošću Banata bavili su se podjednako mađarski, nemački, rumunski i srpski istoričari. Stoga je literatura o toj našoj oblasti veoma bogata i raznovrsna. Njome je proučen Banat sa geografskog, geološkog, klimatskog, etnografskog, demografskog, verskog, prosvetnog, ekonomskog i političkog stanovišta. U novije vreme obraćena je pažnja i na društvene odnose koji su ranije bili na marginama naučnog izučavanja. Malo je većih celina, monografskih radova, dostupnih širem krugu zainteresovanih čitalaca. Imajući to u vidu, agilni izdavač iz Banata, iz Novog Miloševa, gospodin Radovan Vlahović odlučio je da u vidu troknjižja ponovo štampa monografiju dr Dobrivoja Nikolića „Srbi u Banatu u prošlosti i sadašnjosti”, koja je objavljena u Novom Sadu uoči Drugog svetskog rata 1941; knjigu našeg poznatog istoričara i profesora univerziteta dr Dušana J. Popovića, „Srbi u Banatu do kraja osamnaestog veka – istorija naselja n stanovništva”, koja je objavljena u Beogradu 1955; i knjigu dr Jovana Erdeljanovića, jednog od naših najpoznatijih i najplodnijih etnologa, „Srbi u Banatu”, koja je objavljena u izdanju Matice srpske u Novom Sadu 1986. godine. Sve tri knjige sadrže obilje podataka o istoriji Banata i njegovim srpskim, ali i ne samo srpskim stanovnicima. One su odavno stekle naučnu verifikaciju, a zainteresovani čitalac može ih naći samo u bogatijim bibliotekama.

akademik Vasilije Krestić

Dobrivoj Nikolić: „SRBI U BANATU: u prošlosti i sadašnjosti” Knjiga 1.

Dušan J. Popović: „SRBI U BANATU: do kraja osamnaestog veka” Knjiga 2.

Jovan Erdeljanović: „SRBI U BANATU: naselja i stanovništvo” Knjiga 3.

Edicija:

ISTORIJA

Obim:

484 str, 482 str, 524 str.

Povez:

broš. povez

Format:

17 x 24 cm

Godina izdanja:

2019

ISBN:

ISBN 978-86-6029-393-2, ISBN 978-86-6029-394-9, ISBN 978-86-6029-395-6