Nika Jasna Đukić: „Svetlost bezmenja”

900.00 din.

DOSTUPNO

Edicija:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Autopoetički iskazi slivaju se sa ljubavnima i tradicijskim polilogom ovoga pesništva. U pe­smi „Metempsihoza” duša koja se seli sreće se sa po­et­skim žižama prethodnika i sa ljubavlju: „Mi­slim o tebi misleći o onima koji su pronašli ništa tra­žeći sebe”. Stvaralačko i ljubavno trajanje susti­ču se u „najlepšem od svih načina nestajanja”. Zau­sta­­vlje­no vreme je istovremeno vreme pevanja i vre­me vo­ljenja: „I izgleda kao da sve se vraća kao da sto­ji­mo u krugu / Ili mi kružimo po inerciji” (Samo je­dno ime). Pritom, kruženje duše i asocijacije na dre­vna božanstva i demone upečatljivo se svode na svakodnevicu – kuću, pijacu, proleće: „Proleće je cve­tovi ištu više svetlosti / I svetlost ište više cvetova” (Sreda).

(iz recenzije) prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, emerita

Edicija:

POEZIJA

Obim:

120 str.

Povez:

broš.

Format:

13 x 21 cm

Godina izdanja:

2023

ISBN:

978-86-6029-631-5