Radovan Vlahović: „Между мною и тобою, Господи!”

300.00 din.

DOSTUPNO

Edicije: , Jezik:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Радован Влаховић: ИЗМЕЂ’ МЕНЕ, А И ТЕБЕ, ГОСПОДЕ
Перевод: Татьяна Вуйич/ Превод: Татјана Вујић

Первое, что я поняла, перечитывая строку за строкой, – мне не хватает слов, чтобы сформулиро вать на обычном человеческом языке пережитое и прочувствованное. Будто бьётся где-то у сердца большая птица, а вылететь наружу не может. Мне бы очень хотелось, хоть на мгновение, оказаться там, где живёт мой друг Поэт. Молча посмотреть в его глаза, и пусть моя душа сама расскажет обо всём…
Банат… Я вижу распахнутое настежь небо, неторопливые реки, бескрайние равнины. И поля, поля, поля. Вижу дорогу, село, на краю села – дом. И живёт в том доме человек. И с Богом, как с самим собой разговаривает. Словами простыми, бесхитростными, «всегдашними».
И склоняется Бог рядом с человеком над растущим деревцем, и ждут они вместе, когда появятся листья, что грех первородный прикрыть смогут. И голосом девушки Мары зовёт Бог человека из колодца тёмного на свет весенний, когда тот прячется от самого себя в своих же глубинах. И проливается Бог водою чистой, как песня на родном языке, на землю и душу Баната. А человек крепко держит в одной руке лопату, в другой – икону. Лопата – земное, традиции, корни. Икона – небесное, надежда и вера. И излучает сердце человека бесконечную любовь к своему народу, привыкшему к страданию. «…О, народ, мой род! Вам тяжело, когда работаете. Вам тяжело, когда вы плачете. А тяжелей всего, как песню затянете…»

Елена Аскарова. г. Хабаровск. Россия.

Prvo što sam shvatila, iščitavajući stih po stih, je da ne mogu da nađem reči kojima bih na običnom ljudskom jeziku izrekla ono što sam doživela i osetila. Kao da mi je u srce sletela jedna velika ptica, čujem je da želi da izađe, a ne može. U tom momentu, osetila sam da silno želim da se bar na trenutak nađem na tom mestu, gde živi moj drug, Pesnik. Ćuteći, gledala bih ga u oči, i moja bi mu duša sve rekla:
Banat… Vidim široko, prostrano nebo, mirne, spore reke, beskrajnu ravnicu. I njive, njive, njive. Vidim put, selo i na kraj sela – kuću. Živi u toj kući čovek. Razgovara sa Bogom, kao sa samim sobom. Rečima prostim, natenane, rečima „svagdašnjim“.
I naginje se Bog, zajedno sa čovekom nad tek izraslim stabalcetom, čekaju oni zajedno da se pojave listovi, koji će prekriti prvi, iskonski greh. I glasom devojke Mare, zove Bog čoveka da izađe iz tamnog bunara na prolećnu svetlost, baš onda kada se on, u svojim dubinama, skriva od samog sebe. Pa prosipa Bog čistu vodu, koja teče kao pesma na banatskom jeziku, na zemlju i dušu banatsku. A čovek čvrsto drži u jednoj ruci ašov, u drugoj – ikonu. Ašov – ovozemaljsko, tradicija i koreni. Ikona – nebesko, nada i vera. Čovekovo srce zrači beskrajnom ljubavlju prema svom narodu, naviklom na patnje. „Oj, narode, o moj rode! Teško vam je kad radite, teško vam je kad plačete, a najteže kad pevate …“

Elena Askarova, Khabarovsk, Rusija

Više o knjizi: http://vlahovicradovan.blogspot.com/2014/04/blog-post_19.html

Edicija:

POEZIJA / PREVODI

Obim:

56 str.

Povez:

broširani

Format:

21 cm

Godina izdanja:

2014

ISBN:

978-86-6029-173-0