Milivoj Bajšanski: „Sve junake po imenu znadem : atribucija junaka u pesmama Tešana Podrugovića“

800.00 din.

DOSTUPNO

Edicije: ,
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prvih knjiga mladih autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2023. godinu.

***

Polazeći od sažetog ali efektnog određenja atribucije kao portretisanja junaka „posredstvom uzrasta, imenovanja, porekla i društvenog statusa, odeće, oružja, konja koji ga prati svuda” i pridružujući mu „skup psihofizičkih karakteristika markiranih junaka”, kao i specifična svojstva Podrugovića – pevača poput humora i precizne kompozicije, Milivoj Bajšanski oblikuje metodološku matricu koja može poslužiti kao opšti polazni model za analizu lika epskog junaka uopšte. […] Ukrštajući dobro i obuhvatno poznavanje naučne literature koja se bavila usmenom epikom […] i vrlo pažljivu i obuhvatnu analizu poetske građe, Milivoj Bajšanski oblikuje knjigu koja je vredan doprinos izučavanju poetike usmene epike i njenih pevača, ali i mogući obrazac za obimnija i obuhvatnija istraživanja.

Ljiljana Pešikan Ljuštanović

Ova knjiga pouzdano markira i pokazuje kako je, na osnovu paradigme usmenopoetske formulativnosti, svojim individualnim stvaralačkim doprinosom Tešan Podrugović umetnički nadogradio, konkretizovao životvornim detaljem, oplemenio, ali i humanizovao i oblagorodio dragocenim crtama monumentalne figure epskih junaka. […] Autor je svestan […] toga da je na „manevarskom prostoru” više pesama Podrugović koristio mogućnost da ne samo epsku biografiju, već i mikroelemente u karakterizaciji likova upotpuni dodatnim nijansiranjem […], pouzdano pokazavši na odabranoj građi da slika epskog junaka ne samo u epskoj tradiciji, već i u okviru korpusa jednog pevača, ili čak jednog njegovog lika (Marka Kraljevića), nije fiksirana i statična, već naprotiv – zasnovana je na postupku dinamičke karakterizacije, omogućavajući time i samome junaku da se transformiše i evoluira, u skladu sa poduhvatima u koje je uključen.

Dragoljub Perić

Edicija:

PRVA KNJIGA/STUDIJE

Obim:

136 str.

Povez:

broš.

Format:

13 x 21 cm

Godina izdanja:

2023

ISBN:

978-86-6029-625-4