Srđan Grubor: „Način postojanja u ostvarenjima Ingmara Bergmana”

1,000.00 din.

DOSTUPNO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ova knjiga objavljena je na osnovu konkursa za objavljivanje prve knjige mladog autora koji su raspisali Banatski kulturni centar Novo Miloševo i Grad Kikinda za 2018. godinu. Odluku je doneo žiri u sastavu: Marija Tanackov (predsednik), Stanislava Hrnjak i Radovan Vlahović.

Urednik
Radovan Vlahović

Recenzent
dr Vladan Tatalović
dr Aleksandar Đakovac

Bogoslovsko i filmoslovsko istraživanje, mladog teo­loga, Srđana Grubora predstavlja pionirski poduhvat inter­disciplinarnog razumevanja filmskih ostvarenja Ingmara Ber­gmana u pravoslavnom ključu. Vodeći čitaoca kroz naj­kru­p­nije kadrove pravoslavnog iskustva, obliko­va­nog ilu­stra­ti­vnim, jezgrovitim i reflektivnim jezi­kom, autor postavlja er­­­mi­nevtičku ravan u kojoj sagleda­­va na­ra­tivne i umetničke struk­ture osam istaknutih fil­mo­va sla­vnog švedskog redite­lja – od Zatvora (1949) do Sa­rabande (2003). Gruborov fokus is­pra­vno je posta­vljen na temu po­stojanja odnosa, odakle je i nje­gova studija ta­kođe rezultat jednog odnosa – pravoslavne te­ologije i ki­nematografije. Samo u relacijama ovakve vrste moguće je razvijati iskon­ski izraz pravoslavne teologije, ali je­dnako tome, i zajedno sa tim, moguće je bez pretencio­znih oče­kivanja (sakralnog na filmskom platnu) razumeti umetnost na odgovoran način.

dr Vladan Tatalović,
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Univerziteta u Beogradu

Edicija:

PRVA KNjIGA / STUDIJE / FOTOGRAFIJA I FILM

Obim:

256 str.

Povez:

broširani

Format:

14 x 21 cm

Godina izdanja:

2018

ISBN:

978-86-6029-388-8