Zdravko Borojević: „Nenapisano pismo”

600.00 din.

DOSTUPNO

Edicija:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kako je Branko Ćopić rekao, čovek ima pravo da piše o zavičaju tek kada ga napusti sa time se srećemo i u ovoj poeziji. Autor je svojim pesmama uspeo da napravi sponu između Banije i Vojvodine u kojoj je kasnije pronašao svoj dom, gde i danas živi. U njima se prepliću ijekavica i ekavica, Mečenčani i Sombor, uspomene i sećanja a sve je to prožeto najvažnijim motivom u autorovoj poeziji kome se uvek vraća a to je ljubav. Mahom su pesme sve posvećene ženi.

Čitajući ovu knjigu ostaćemo u tišini zamišljeni i setni kao kada saznamo da je neko napustio svoje utočište, kada je pošao nekim lutanjima samo njemu znanim. Jedina svetlost na kraju tog lutanja tunelom (svevremenom nostalgijom za prošlim) kojim prolazi, je ljubav koja tu tugu leči, kako nam pesnik sam kazuje pesmom Svjetlost se javlja:

Svjetlost se javlja u nama

u zemlji, u slobodi,

iskrsne tračak po tračak.

Svjetlost se javlja…

Nataša Bundalo Mikić

Edicija:

ZAVIČAJ

Obim:

104 str.

Format:

13 x 21 cm

Godina izdanja:

2023

ISBN:

978-86-6029-595-0