„Crveno i plavo” Dragoslava Mihailovića u izdanju BKC-a

Vesti

Knjiga „Crveno i plavo” Dragoslava Mihailovića objavljena je u izdanju Banatskog kulturnog centra. U ovoj knjizi je izbor njegovih članaka, govora i ogleda, pi­sanih od 1968. do 1999. godine.

Knjiga je objavljena u ediciji „Ogledi” BKC-a, urednik je Radovan Vlahović, a u predgovoru Mila Gligorijevića stoji:

O čemu pripoveda ponekad raspričani, pone­kad bre­vi­lokventni Mihailović? O „prestup­nom političkom mi­šlje­nju”, o verbalnom deliktu, o glu­­postima nacionalne i državne politike, o mo­ral­nim ogrešenjima javnih li­čno­sti, o velikim knji­­ževnim i političkim aferama, o konformi­zmu, o zlu i o dobroti, o književnim delima, o jav­nim nedelima, o ljubavnoj vezi tajne policije i li­terature, o likvidatorima i likvidiranima, o događajima koji su potresli državu, o neovlašće­nom uvlačenju naro­da Srbije u besmislicu zvanu treća Jugoslavija, o izmišlje­noj crnogorskoj na­ciji, o srbofobiji na Zapadu, o reži­mu Slobodana Milo­ševića, o svojim prijateljima i sebi. Ova njegova knjiga liči na svedočenje pred sudom i pod zaklet­vom da će se govoriti istina i samo istina. Ona je svojevrstan podsetnik na borbu najglasovitijih srpskih disidenata protiv živog i mrtvog Tita.” 

Gramata „Pesničke republike”

Knjiga „Crveno i plavo” Dragoslava Mihailovićaobjavljena je kao nagrada autoru povodom dodeljivanja Gramate „Pesničke republike”, na osnovu konkursa „Propuštena prilika” za najbolju knjigu objavljenu u poslednjih pola veka, za knjigu „Kad su cvetale tikve” (Matica srpska, Novi Sad 1968), uz podršku Opštine Novi Bečej.

O autoru

Dragoslav Mihailović je rođen 1930. godine u Ćupriji. Objavio je sledeće knjige: Frede, laku noćKad su cvetale tikvePetrijin venacUhvati zvezdu padalicuČizmašiUvođenje u posaoGoli otok 1–5, Crveno i plavoVijetnamciVreme za povratakLov na steniceGori MoravaZlotvoriKratka istorija satiranjaJalova jesenTreće prolećeMajstorsko pismoSkupljačPreživljavanje i dr. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobitnik je mnogih značajnih nagrada. Prevođen je na većinu evropskih jezika. Živi i stvara u Beogradu.